News

Press release

Droner kan være en hjælp til miljøovervågning, transport af medicinsk udstyr og diverse kritiske funktioner, men kan komme i karambolage med den eksisterende flytrafik. Med etableringen af det landsdækkende 5G-netværk kan droner flyve ubemandede side om side med fly og andre forhindringer i luften.

GENIUS Kick-off Meeting

The project consortium members in the GENIUS project met for a fruitful kick-off meeting on 7th and 8th of June 2021.